Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Kennemerland

Onze (ervarings)deskundige vrijwilligers geven voorlichting en informatie aan mensen met dementie en hun naasten over allerlei aspecten van de ziekte. Dat doen we op verschillende manieren in persoonlijk contact met mensen met dementie en hun naasten. Op deze manier ondersteunen wij hen om beter geïnformeerd te zijn en daardoor wat beter om te kunnen gaan met dementie.

De afdeling is vertegenwoordigd bij diverse initiatieven in de regio zoals: VONK (Vitaal Oud Worden in Noord-Kennemerland) en SBD (sociale benadering dementie) in Alkmaar en Egmond.

Lotgenotengroep Alkmaar, Heerhugowaard en Heiloo

Locaties: Alkmaar, Heerhugowaard en Heiloo

De zorg voor iemand met dementie is zwaar. Wie weet dat beter dan een partner of mantelzorger van iemand met dementie. Partners en/of mantelzorgers van iemand met dementie kunnen elkaar daarom goed steunen en stimuleren, je staat er dan niet alleen voor! Afdeling Noord-Kennemerland van Alzheimer Nederland organiseert daarom voor hen speciale lotgenotengroepen. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten van 2 uur, begeleid door twee gespreksleiders, vertellen lotgenoten elkaar over hun zorgen, spanningen, angsten en twijfels, maar ook over leuke dingen die voorbij kwamen. Zo lukt het om de zorg langer vol te houden! Lotgenoten begrijpen elkaar met een half woord; iets wat mensen om hen heen vaak niet lukt.

Locaties (u moet zich wel van te voren aanmelden via nkennemerland@alzheimervrijwilligers.nl)

 • In Alkmaar vindt de lotgenotengroep elke 4e dinsdag van de maand plaats van 10.30-12.00 uur in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10 in Alkmaar. 
 • In Heerhugowaard vindt de lotgenotengroep elke 1e vrijdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur van de maand plaats in De Raatstede, Dolomiet 2, 1703 DX Heerhugowaard. 
 • In Heiloo is momenteel geen lotgenotengroep. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Evert de Vos via nkennemerland@alzheimervrijwilligers.nl.

Ga naar de website voor meer informatie

Alzheimer Café

Locaties: Alkmaar, Heerhugowaard, Zuid-Scharwoude, Heiloo en Graft de Rijp

Afdeling Noord-Kennemerland van Alzheimer Nederland organiseert verschillende Alzheimer Café’s. Hier komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden één keer per twee maanden bijeen rond een bepaald thema over dementie. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur, wordt begeleid door een gespreksleider en begint met een lezing of interview met mensen met ervaring of kennis over het thema. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.
Aan het bezoeken van het Alzheimer Café zijn geen kosten verbonden. In de plaatselijke kranten van Rodi staan de data en onderwerpen aangegeven.

Locaties

 • Alkmaar: het Alzheimer Café Alkmaar vindt 5 keer per jaar plaats in Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77b, 1827 LB Alkmaar. Coördinator is Els Hessing; hesspa@ziggo.nl.
 • Heerhugowaard: het Alzheimer Café Heerhugowaard vindt 5 keer per jaar plaats afwisselend in MFA de Horst, Van Eedenplein 5, 1702 GW Heerhugowaard of in woonzorgcentrum Buitenzorg, dr. Wilminkstraat 143, 1722 XR Zuid-Scharwoude. Coördinator is Iet van den Berg; i.vandenberg@alzheimervrijwilligers.nl.
 • Zuid-Scharwoude: het Alzheimer Café vindt plaats in woonzorgcentrum Buitenzorg, Dokter Wilminkstraat 143, 1722 XR  Zuid-Scharwoude. Coördinator is Iet van den Berg; i.vandenberg@alzheimervrijwilligers.nl.
 • Heiloo: het Alzheimer Café vindt 5 keer per jaar plaats in Wijkcentrum “Het Trefpunt”, Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo. Coördinator is H. Booij-Dijksterhuis; herrydijksterhuis@gmail.com.
 • Graft de Rijp: het Alzheimer Café vindt plaats in Dorpshuis Onder de Boom, Grafterbaan 31, 1484 EC Graft. Coördinator: w.vijfvinkel@alzheimervrijwilligers.nl.

Ga naar de website voor meer informatie

Inloopspreekuur (Knooppunt Dementie)

Locaties: Alkmaar en Heiloo

Maakt u zich zorgen over uzelf of iemand met geheugenproblemen? Heeft u een vraag of wilt u gewoon even van u af praten als u op de een of andere manier met dementie te maken heeft? Loop dan binnen bij het inloopspreekuur.

Locaties

 • Alkmaar: Wijkcentrum Daalmeer op donderdag van 9.00-12.00 uur. Wijkcentrum De Oever op maandag van 09.00-12.00 uur.
  Een vrijwilliger met veel kennis van dementie staat u te woord, denkt met u mee en luistert naar u.
 • Heiloo: Het Trefpunt in Heiloo op vrijdagochtend van 10.00 – 11.30 uur. Een vrijwilliger met veel kennis van dementie staat u te woord, denkt met u mee en luistert naar u.

Ga naar de website voor meer informatie

Fases dementie (klik voor informatie)

niet-pluis-gevoel-bij-dementie
diagnose-bij-dementie
thuiswonen-bij-dementie
wonen-in-een-zorginstelling
laatste-levensfase-bij-dementie
nazorg-na-overlijden-bij-dementie
boeken-en-films-bij-dementie

Hulp in je buurt (klik op een regio)

Kop van Noord-Holland

Hulp in je buurt op de kaart