Geriant West-Friesland

Geriant weet hoe u zelfstandig én in uw vertrouwde omgeving kunt blijven leven, zolang het kan en zoals u dat wil. Binnen Geriant is veel specialistische kennis op het gebied van dementiezorg aanwezig. Zo heeft Geriant een casemanager (HBO-verpleegkundige met opleiding casemanagement dementie), een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog in huis. Deze specialisten vormen samen een multidisciplinair team en staan voor u klaar. Er is aandacht voor uw wensen en behoeften gedurende het gehele dementietraject: vanaf de eerste signalen van dementie, via diagnostiek en behandeling, het leven met dementie naar de laatste levensfase en nazorg. Geriant biedt haar diensten aan in alle gemeenten van Noord-Holland Noord.

Informatie, advies & bemiddeling

Lepelaar 4, 1628 CZ, Hoorn

niet-pluis-gevoel-bij-dementie
diagnose bij dementie
thuiswonen-bij-dementie

Dementie kan vragen oproepen. U hebt misschien het gevoel dat er iets niet klopt, maar u kunt daar niet de vinger op leggen, u vraagt zich af hoe het vaststellen van de diagnose dementie gaat of u wilt weten op welke hulp u in de thuissituatie kunt rekenen. Met al uw vragen kunt u terecht bij Geriant tijdens kantoortijd. Onze medewerkers zullen u vrijblijvend en zonder kosten voorzien van informatie en advies. Ook als u niet bent ingeschreven. Informatie is ook beschikbaar via www.geriant.nl. Geriant treedt daarnaast actief op als bemiddelaar naar voorzieningen (zoals dagbesteding en thuiszorg).

Bent u huisarts of specialist? Dan kunt u de specialisten van Geriant tijdens kantooruren consulteren met vragen over behandelmogelijkheden en omgangsadviezen. Een digitale verwijzing naar Geriant is rechtstreeks mogelijk vanuit HIS. Daarnaast biedt Geriant, in samenwerking met GGZ NHN, de verwijsmogelijkheid ‘Aanmeldpunt ouderen’ aan voor de regio NHN (contact via: T 088 65 65 000. Heeft de patiënt hulp nodig die Geriant niet kan bieden? Dan zal Geriant behulpzaam zijn in het verwijsproces.

Informatie, advies & bemiddeling door Geriant wordt aangeboden in: Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Opmeer, Hoorn en Koggenland.

Ga naar de website voor meer informatie

Vroegsignalering en diagnostiek

Lepelaar 4, 1628 CZ, Hoorn

niet-pluis-gevoel-bij-dementie
diagnose bij dementie

Om erachter te komen wat er precies aan de hand is, doen de specialist ouderengeneeskunde en de casemanager van Geriant zorgvuldig onderzoek. Bij dit onderzoek hoort bijvoorbeeld een geheugentest en lichamelijk onderzoek. Dit kan bij u thuis of op één van de locaties van Geriant in Noord-Holland Noord. Ook één van uw naasten zal worden uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals psychologische testen op de geheugenpoli van Geriant. Aan de hand van de bevindingen wordt een diagnose gesteld en wordt bepaald welke hulp u nodig heeft. De casemanager van Geriant maakt samen met u een behandelplan, afgestemd op uw wensen en behoeften. Vanaf dit punt zal hij of zij voor u een vertrouwd gezicht worden.

Vroegsignalering en diagnostiek door Geriant wordt aangeboden in: Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Opmeer, Hoorn en Koggenland.

Ga naar de website voor meer informatie

Multidisciplinaire zorg en begeleiding

Lepelaar 4, 1628 CZ, Hoorn

diagnose bij dementie
thuiswonen-bij-dementie

Binnen Geriant is veel specialistische kennis aanwezig. Zo heeft Geriant een casemanager, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog in huis. Deze specialisten vormen samen een multidisciplinair team. Geriant gelooft in de kracht van deze samenwerking. Met elkaar besteden zij aandacht aan alle aspecten van dementie, de behandeling en de zorg daaromheen.

Onderdeel van dit team is de casemanager, een gespecialiseerd HBO-verpleegkundige met verstand van zaken van dementie. Voor u vormt de casemanager een vertrouwd gezicht en een vast aanspreekpunt. Na de diagnose maakt de casemanager samen met u een persoonlijk behandelplan. In dit plan is veel aandacht voor uw wensen en behoeften. Het beschrijft de mogelijkheden die er zijn om zelfstandig te blijven leven in uw vertrouwde omgeving, zolang dat kan. Het behandelplan is er ook op gericht evenwicht te bewaren tussen zaken die energie geven en kosten. De casemanager houdt het ziekteverloop en de gevolgen daarvan op het dagelijks leven scherp in de gaten, onderhoudt contact met uw huisarts en organiseert zo nodig aanvullende zorg.

Multidisciplinaire zorg en begeleiding door Geriant wordt aangeboden in: Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Opmeer, Hoorn en Koggenland.

Ga naar de website voor meer informatie

Ondersteuning mantelzorgers

Lepelaar 4, 1628 CZ, Hoorn

diagnose bij dementie
thuiswonen-bij-dementie

Naasten zorgen met liefde voor de persoon met dementie. Onbetaald zorg verlenen aan iemand gedurende een lange tijd wordt ‘mantelzorgen’ genoemd. Hoe verder de dementie vordert, hoe meer zorg er nodig is. Dan kunnen klachten als oververmoeidheid, stress en zelfs depressie op de loer liggen. De casemanager is er daarom ook voor de mantelzorger en denkt met u mee. Mogelijk kunnen gesprekken, lotgenotengroepen of praktische hulp uitkomst bieden. Ook kunt u als mantelzorger verschillende cursussen volgen bij Geriant. Zo kunt u zich opgeven voor een cursus over het omgaan met dementie of een training volgen over het omgaan met geheugenproblemen bij beginnende dementie.
Daarnaast bestaat er JOIN!, een ontmoetingsplek voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. Zie daarvoor het aanbod van Geriant. Ook levert Geriant een actieve bijdrage aan de lokale Alzheimer-cafés voor mantelzorgers en cliënten.

Ondersteuning van mantelzorgers door Geriant wordt aangeboden in: Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik, Opmeer, Hoorn en Koggenland.

Ga naar de website voor meer informatie

Geriant Kenniscentrum dementie

Gevestigd: Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard

diagnose bij dementie
thuiswonen-bij-dementie
wonen-in-een-zorginstelling

De beschikbare kennis over dementie brengt Geriant vanzelfsprekend naar buiten. Vanuit Geriant Kenniscentrum dementie wordt kennis en kunde over (het omgaan met) dementie gedeeld met mantelzorgers en naasten, zodat zij vaardiger kunnen worden op dit gebied. Speciaal voor deze doelgroep biedt Geriant ook een online cursusaanbod. Daarnaast worden scholing- en voorlichtingsbijeenkomsten op maat verzorgd voor professionals, bedrijven, verenigingen en gemeenten. Geriant organiseert, samen met Alzheimer Nederland, JOIN!. Een praatcafé waar mantelzorgers van jongere mensen met dementie elkaar ontmoeten. Zie daarvoor het aanbod van Geriant. Geriant levert ook een actieve bijdrage aan de locale Alzheimer-cafés voor mantelzorgers en cliënten en verleent medewerking aan het PG-café, een ontmoetingsplek voor professionals en vrijwilligers.

Het Kenniscentrum Dementie is bedoeld voor iedereen uit Noord-Holland Noord.

Ga naar de website voor meer informatie

Jonge mensen met dementie: ontmoetingsplek Join!

Wijkcentrum De Horst, Van Eedenplein 5, 1702 GW in Heerhugowaard

thuiswonen-bij-dementie
wonen-in-een-zorginstelling

Elkaar vinden in de wereld van dementie is belangrijk. Geriant organiseert, samen met Alzheimer Nederland, JOIN!. Een praatcafé waar mantelzorgers van jonge mensen met dementie elkaar ontmoeten. Er worden ervaringen gedeeld en problemen herkend. Dit zorgt voor steun en bemoediging in de verschillende fases van de ziekte. De inloop is vrij, dus u hoeft zich van te voren niet op te geven. Het praatcafé is open op de eerste woensdagavond van de maanden februari, april, juni, september en november.

Join! wordt aangeboden aan mantelzorgers van jonge mensen met dementie in heel Noord-Holland Noord.
De locatie waar Join! plaatsvindt is: Wijkcentrum De Horst in Heerhugowaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Addy de Mooij: 06- 576 233 62.

Ga naar de website voor meer informatie

Geriant kliniek

Gevestigd: Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard

diagnose bij dementie
wonen-in-een-zorginstelling

Bij mensen met (gevorderde) dementie komt onbegrepen gedrag regelmatig voor. Hierbij kunt u denken aan depressie of agressie. Als de hulpverlening thuis vastloopt, dan kan een tijdelijke opname nodig zijn in de Geriant kliniek in Heerhugowaard. Ook zorginstellingen kunnen een beroep doen op deze bijzondere hulp.

De kliniek van Geriant is gespecialiseerd in onbegrepen gedrag. Regelmatig worden de medewerkers door andere zorginstellingen gevraagd hun kennis te delen. Om beter inzicht te krijgen in de oorzaak en juiste begeleiding van de ingewikkelde problematiek, doen de specialisten onderzoek gedurende de opname. Op basis van hun bevindingen wordt gestart met een aangepaste behandeling. Het behandelplan wordt samen met u besproken. De missie van Geriant is ’thuis, zolang het kan’. Opname in de kliniek is tijdelijk, gebeurt altijd in goed overleg en alleen als dat echt nodig is. Het streven is om u terug te laten keren naar de thuissituatie, zolang dat mogelijk is voor u en uw naasten. Geriant zorgt ervoor dat u na afloop van de opname de zorg krijgt die u nodig heeft.

De Geriant kliniek is bedoeld voor iedereen in Noord-Holland Noord.

Ga naar de website voor meer informatie

Fases dementie (klik voor informatie)

niet-pluis-gevoel-bij-dementie
diagnose-bij-dementie
thuiswonen-bij-dementie
wonen-in-een-zorginstelling
laatste-levensfase-bij-dementie
nazorg-na-overlijden-bij-dementie
boeken-en-films-bij-dementie

Hulp in je buurt (klik op een regio)

Kop van Noord-Holland

Hulp in je buurt op de kaart