• Dementie is een progressieve ziekte die gemiddeld 8 jaar duurt. Mensen gaan steeds verder achteruit en verliezen steeds meer functies. In alle fases van dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te behouden. Ook in de laatste levensfase. Het zorgbeleid is dan gericht op zoveel mogelijk welbevinden en het voorkomen of verlichten van belastende symptomen.
    Het is raadzaam om alvast in een vroegtijdig stadium van dementie na te denken over een betekenisvolle invulling van de laatste levensfase en ook gevoelige onderwerpen, zoals euthanasie, met elkaar te bespreken.

  • Belangrijke aspecten bij de Laatste levensfase

     (klik op één van de onderstaande onderwerpen om te lezen en klik om weer te sluiten)