• MEE & de Wering Kop van Noord-Holland

 • We zijn een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning met zowel professionele medewerkers als vrijwilligers. Wij bieden onze cliënten effectieve ondersteuning die hen:helpt zelfredzaam te zijn

  • deel te kunnen nemen aan de samenleving
  • grip op hun leven (terug) te krijgen
  • hun wensen en ambities te realiseren

  Mantelzorgers ondersteunen wij, zodat zij hun taken op een zo goed mogelijke manier kunnen doen, met extra ondersteuning waar nodig.

 • Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning WLZ

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075200

  Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE & de Wering. Wij bieden Informatie en Advies, kunnen helpen bij het kiezen van een zorgaanbieder en het formuleren van uw zorgvraag, opstellen van een persoonlijk plan voor een PGB, u steunen bij geschillen.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder en Schagen.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning WMO

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075200

  Heeft u ondersteuning nodig van de gemeente bij het zelfstandig thuis wonen of bij het deelnemen aan de maatschappij en wilt u een melding doen bij de WMO? Of heeft u al een WMO beschikking en wilt u een aanvullende melding doen of bent u niet tevreden over de toegekende ondersteuning? Dan kunt u rechtstreeks terecht bij een clientondersteuner van MEE & de Wering. Wij bieden Informatie en Advies, kunnen helpen bij het maken van de melding, het formuleren van uw zorgvraag en kunnen u ondersteunen bij het keukentafelgesprek. Hiernaast kunnen wij u steunen bij geschillen en u helpen bij het maken van bezwaar.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder en Schagen.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • WonenPlus

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075261

  "WonenPlus heeft een servicepunt waar u terecht kunt met vragen en problemen. Met hulp van vrijwilligers kan de taak van een mantelzorger verlicht worden. Op (bijna) alle vragen hebben de vrijwilligers een antwoord en voor (vrijwel) elk probleem wordt een oplossing gezocht. Voor ouderen en bewoners met een beperking die geabonneerd zijn op WonenPlus worden onder andere de volgende vrijwilligersdiensten aangeboden: Lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice, hulp bij administratie, vervoer, computerondersteuning, bemiddeling naar diensten van andere aanbieders, vriendschappelijk huisbezoek."

  WonenPlus door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Ouderenadvies

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075200

  De ouderenwerker heeft zowel oog voor de partner en kinderen van degene met dementie als voor de getroffene zelf. In samenwerking met andere betrokken instanties denkt de ouderenwerker mee over mogelijke praktische oplossingen. Ook is er, indien gewenst, oog voor de psychische en emotionele zaken die gepaard gaan met dementie. Het rouwproces waar degene met dementie en de naasten in terecht komen met emoties als verdriet, onmacht en angst, boosheid en onzekerheid.

  Ouderenadvies door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Maatschappelijk werk

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075200

  Begeleiding voornamelijk gericht op de naasten van degene met dementie. Verwerking van alles wat er gebeurt. Vinden van manieren om met de situatie om te gaan. Rouwbegeleiding.

  Maatschappelijk werk door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder en Schagen.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Levensvragen

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075200

  Betekenisvolle gesprekken met een speciaal geschoolde vrijwilliger. Deze gesprekken kunnen gaan over ziekte, leven, dood, geluk, kinderen en over allerlei zaken die levensvragen oproepen. Deze gesprekken zijn voornamelijk gericht op de naasten van degene met dementie.

  Levensvragen door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Rouwbegeleiding

  Bernhardplein 76E, 1781 HK, Den Helder

  Betekenisvolle gesprekken met een speciaal geschoolde vrijwilliger. Deze gesprekken kunnen gaan over ziekte, leven, dood, geluk, kinderen en over allerlei zaken die levensvragen oproepen. Deze gesprekken zijn voornamelijk gericht op de naasten van degene met dementie.

  Rouwbegeleiding door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder en Schagen.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • DemenTalent

  Bernhardplein 76E 1781 HK Den Helder

  Begeleiding van mensen met dementie naar vrijwilligerswerk. Er wordt hierbij vooral gekeken naar wat iemand met geheugenklachten wél kan. Aan de hand van talenten, wensen en mogelijkheden wordt passend en leuk vrijwilligerswerk gezocht.

  DemenTalent door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Sociale Raadslieden

  Bernhardplein 76E 1781HK Den Helder
  Telefoonnummer: 088-0075000

  De inzet van sociaal juridische dienstverlening heeft tot doel het beantwoorden van sociaal juridische vraagstukken door middel van informatie, advies en ondersteuning van inwoners. Kerntaak van sociaal juridische dienstverlening (vanuit de cliëntondersteuning) is het ondersteunen van kwetsbare inwoners bij hun rechtspositie onder meer bij voorzieningen die anders niet worden benut zoals huurtoeslag, bijstand, Wajong en bij kwijtscheldingen. Het voorkomen van klachten, bezwaar en beroep staat voorop. In situaties waarin het wel leidt tot een klacht, bezwaar of beroep wordt de inwoner professioneel ondersteund. In eerste instantie wordt geprobeerd om door middel van Mediation tot een oplossing te komen.

  Sociale Raadsleden door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Den Helder en Schagen.

  Ga naar de website voor meer informatie