• MEE & de Wering West-Friesland

 • We zijn een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning met zowel professionele medewerkers als vrijwilligers. Wij bieden onze cliënten effectieve ondersteuning die hen:

  • helpt zelfredzaam te zijn
  • deel te kunnen nemen aan de samenleving
  • grip op hun leven (terug) te krijgen
  • hun wensen en ambities te realiseren

  Mantelzorgers ondersteunen wij, zodat zij hun taken op een zo goed mogelijke manier kunnen doen, met extra ondersteuning waar nodig.

 • Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning WLZ

  Hoofdkantoor: Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075170

  Ondersteuning bij vragen rondom WLZ (alleen wanneer er al een WLZ-indicatie aanwezig is) door MEE & de Wering wordt aangeboden in heel West-Friesland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • WonenPlus

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075170

  WonenPlus heeft diverse servicepunten waar u terecht kunt met vragen en problemen. Met hulp van vrijwilligers kan de taak van een mantelzorger verlicht worden. Op (bijna) alle vragen hebben de vrijwilligers een antwoord en voor (vrijwel) elk probleem wordt een oplossing gezocht. Voor ouderen en bewoners met een beperking die geabonneerd zijn op WonenPlus worden onder andere de volgende vrijwilligersdiensten aangeboden (aanbod kan verschillen per gemeente): Lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice, hulp bij administratie, vervoer, computerondersteuning, bemiddeling naar diensten van andere aanbieders, vriendschappelijk huisbezoek.

  WonenPlus door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn, Medemblik, Drechterland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Autodienst

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075136

  De autodienst (onderdeel van WonenPlus) is een vervoersproject van MEE & de Wering, waarbij vrijwilligers u met hun eigen auto vervoeren naar uw afspraak. Dit alles tegen een kleine onkostenvergoeding. Zo kan iemand met dementie bijvoorbeeld naar lokale activiteiten worden gebracht of samen met een mantelzorger naar dokter of ziekenhuis.

  Autodienst door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Steunpunt dementiemaatjes

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075140

  "Maatjes gaan met nog thuiswonende mensen met dementie (niet in aanleunwoningen) thuis of buiten de deur iets ondernemen. Gewoon samen koffie te drinken, een praatje te maken, een spelletje doen of op stap gaan. Zij doorbreken daarmee het gevoel van eenzaamheid en/of ontlasten daarmee de mantelzorger. Maatjes worden getraind om dit speciale vrijwilligerswerk te kunnen doen."

  Steunpunt dementiemaatjes door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Drechterland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Vrijwilligers in laatste levensfase

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075140

  In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers van MEE & de Wering ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

  Vrijwilligers terminale ondersteuning door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn, Koggenland, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik, Opmeer, Drechterland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Kennisplatform Mantelzorg

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn

  Op de website van Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland is veel nuttige informatie te vinden voor mantelzorgers. Filmpjes, verwijzingen naar andere instanties, agenda naar activiteiten in de regio, informatie over gemeentelijke regelingen.

  Kennisplatform Mantelzorg door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn, Koggenland, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik, Opmeer, Drechterland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Rouwbegeleiding

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075140

   

  Gespreksgroep voor mensen waarvan de partner overleden is.

  Rouwbegeleiding door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn, Koggenland, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Drechterland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Maatschappelijk werk

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075140

  Begeleiding voornamelijk gericht op de naasten van degene met dementie. Verwerking van alles wat er gebeurt. Vinden van manieren om met de situatie om te gaan.

  Maatschappelijk werk door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn en Enkhuizen.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Telefooncirkel

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075000

  Mensen met beginnende dementie die alleenstaand zijn en thuiswonend kunnen worden opgenomen in een telefooncirkel, waardoor er iedere ochtend even kort contact is om te checken of alles in orde is.

  Telefooncirkel door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • Ouderenwerk

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn
  Telefoonnummer: 088-0075140

  De ouderenwerker heeft zowel oog voor de partner en kinderen van degene met dementie als voor de getroffene zelf. In samenwerking met andere betrokken instanties denkt de ouderenwerker mee over mogelijke praktische oplossingen. Ook is er, indien gewenst, oog voor de psychische en emotionele zaken die gepaard gaan met dementie. Het rouwproces waar degene met dementie en de naasten in terecht komen met emoties als verdriet, onmacht en angst, boosheid en onzekerheid."

  Ouderenwerk door MEE & de Wering wordt aangeboden in: Hoorn, Medemblik en Drechterland.

  Ga naar de website voor meer informatie

   

 • DemenTalent

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn

  DemenTalent begeleidt mensen met dementie naar vrijwilligerswerk en wil het taboe op dementie verbreken door het geven van voorlichting. Bij DemenTalent wordt vooral gekeken naar wat iemand met geheugenklachten wél kan.

  Het project DemenTalent is afgerond. Mensen die behoefte hebben om met ze mee te kijken wat aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, kunnen contact opnemen met Ouderenadvies van MEE & de Wering. Samen kijken we wat het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.

   

   

 • Welzijn op recept

  Lepelaar 2A, 1628 CZ Hoorn

  Welzijn Op recept begeleidt mensen met psychische klachten (w.o. dementie en mantelzorgers) naar activiteiten met het oog op het verminderen van de klachten.

  Ga naar de website voor meer informatie