• Netwerk Dementie NHN

  • In Noord-Holland Noord zijn ongeveer 12.000 mensen met dementie. In 2040 zal dit aantal verdubbeld zijn naar bijna 25.000.
    70% van de mensen met dementie woont thuis en 30% woont in een zorginstelling.
    Van de mensen met dementie die thuis wonen, leeft 30% alleen.

    Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord (NHN) is een samenwerkingsverband van 24 organisaties die zich bezighouden met de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en naasten. Het netwerk voert allerlei activiteiten en projecten uit; Wegwijzerdementie.nl is er daarvan één. Meer informatie over het Netwerk Dementie NHN vind je hier.