Wonen Plus Welzijn

Wonen Plus Welzijn is een brede maatschappelijke organisatie die actief is in Den Helder, Schagen, Hollands Kroon, Dijk en Waard. We bieden praktische diensten die mensen in staat stellen zo lang mogelijk te blijven meedoen in hun vertrouwde omgeving. Samen met onze vrijwilligers coördineren en organiseren we onze diensten. Onze deskundige medewerkers zijn verbinder, coach en netwerker die naast de ouderen, jongeren, vrijwilligers, mantelzorgers en iedereen in de samenleving staan. Wonen Plus Welzijn staat voor verbinding en kracht!

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding De Nieuwe Nes (Schagen)

Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen
ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl Via de mail kan een terugbelverzoek worden ingediend.

Een aantal dagen per week is ons ontmoetingscentrum een plek waar mensen met dementie zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken en eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen en geheugentraining. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum ook een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding Museum Broekerveiling

Museumweg 2, 1721 BW Broek op Langedijk
ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl Via de mail kan een terugbelverzoek worden ingediend.

Een aantal dagen per week is ons ontmoetingscentrum een plek waar mensen met dementie zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Tijdens de koffie, op een vaste plek in het museum, geven de deelnemers aan wat ieders voorkeur is qua activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld akkers waar landbouwproducten worden geteeld. Er is een werkplaats waar wordt geklust. Er lopen dieren rond en er zijn bezigheden in het restaurant. Daarbij kunnen deelnemers genieten van de toeristische activiteiten die in en rond het Museum Broekerveiling plaatsvinden. Dit alles in een ontspannen, informele sfeer waar structuur en ondersteuning geboden wordt. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding Wieringereiland museum

Stroeerweg 39, 1777 NE Hippolytushoef
ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl Via de mail kan een terugbelverzoek worden ingediend.

Een aantal dagen per week is ons ontmoetingscentrum een plek waar mensen met dementie zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken en eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen en geheugentraining. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum ook een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

Ga naar de website voor meer informatie

Individuele begeleiding

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Deze dienstverlening wordt wekelijks op een vast moment aangeboden in de thuissituatie van de cliënt. In samenspraak wordt afgesproken welke begeleiding nodig is. Dit varieert van het oppakken van vaardigheden in en om het huis, geheugentraining, het oppakken van hobby’s, ondersteuning bij het boodschappen doen, het behouden van sociale contacten en hulp bij administratie. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt. Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden.

Informatief huisbezoek

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Het Informatief Huisbezoek is een laagdrempelige, actieve vorm van contact met senioren (75+). Deze senioren krijgen voorlichting over hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat zijn de eigen mogelijkheden, wat kan het netwerk betekenen en wat zijn mogelijk aanvullende voorzieningen in de toekomst? Tijdens het informatief Huisbezoek worden deze vragen beantwoord. Senioren die wij bezoeken, ontvangen vooraf een aankondiging. Ook andere inwoners kunnen een Informatief Huisbezoek aanvragen. Het gesprek met de senioren gebeurt aan de hand van een vragenlijst. De informatieve huisbezoeker werkt nauw samen met een beroepskracht van Wonen Plus Welzijn.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs (VOA's)

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Gebeurtenissen als ziekte, verlies of beperkingen kunnen uw leven veranderen. Zeker wanneer u ouder wordt kunt u meer op uzelf zijn aangewezen. Dit is soms moeilijk, vooral voor wie weinig mensen om zich heen heeft. Als u graag persoonlijk in gesprek gaat over ondersteuningsmogelijkheden rondom zorg en welzijn, kunt u een afspraak maken met een Vrijwillig Onafhankelijke Adviseur (VOA). De VOA luistert naar uw verhaal en bespreekt samen met u de best passende oplossing in uw situatie. Voor verdere ondersteuning kan ook worden doorverwezen naar een samenwerkingspartner. Een VOA kan voor u bemiddelen en u adviseren, ondersteunen of doorverwijzen. Bijvoorbeeld op het gebied van vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht. Gezamenlijk wordt uw hulpvraag verhelderd en bekeken wat de best passende oplossing is in uw situatie.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Senioren woonadviseur

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

De Senioren Woonadviseur staat klaar voor iedereen vanaf 55 jaar en ouder die behoefte heeft aan advies, informatie en ondersteuning op het gebied van wonen. Of u nu huurt van de Wooncompagnie, particulier huurt of eigenaar bent van een koopwoning. De adviseur helpt bij vragen van woningzoekenden over, bijvoorbeeld, inschrijving via Woonmatch, een verhuizing of woonaanpassingen. De Senioren Woonadviseur denkt graag met u mee bij het inschakelen van de juiste (zorg)instanties die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Zij brengen u met hen in contact of helpen bij het in kaart brengen van nuttige aanpassingen in de woning. Indien nodig wordt het wijkteam ingeschakeld om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gewenste aanpassing. Wanneer sprake is van een toekomstige verhuizing, kunt u samen met de Senioren Woonadviseur al op voorhand de benodigde stappen bespreken.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Thuisabonnement

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen is fijn. Voor wie weinig mensen in de omgeving heeft om op terug te vallen, of door leeftijd of beperking niet (meer) alles zelf kan uitvoeren, biedt ons thuisabonnement uitkomst. Voor een klein bedrag per maand bent u abonnee. Onze vrijwilligers helpen bij tuinonderhoud, kleine klusjes in huis, administratie en praktische diensten.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Maaltijdservice

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Wanneer het voor u lastig is zelf maaltijden te bereiden – door leeftijd, beperking of ziekte – is de WPW maaltijdservice een uitkomst. Wij bieden kwalitatief hoge en smaakvolle maaltijden, waarbij een goed behoud van voedingsstoffen en mineralen centraal staat. Er is een uitgebreide menukeuze, ook bij speciale dieetwensen. De maaltijden worden bezorgd door enthousiaste, betrokken vrijwilligers, die tegelijkertijd een oogje in het zeil houden. Daarmee hebben zij een belangrijke signalerende taak. Wonen Plus Welzijn levert, afhankelijk van de regio, vriesverse, koelverse of warme maaltijden. Er is keuze uit dagelijkse of wekelijkse bezorging.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Vervoer

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

U kunt als abonnee van Wonen Plus Welzijn gebruikmaken van de individuele vervoersdienst. Een vrijwilliger brengt en haalt u van deur tot deur, bijvoorbeeld naar een dokter of specialist. In overleg wacht de vrijwilliger ter plekke op u of haalt u later weer op. De vergoeding voor vervoer is € 0,33 per gereden kilometer plus eventuele parkeerkosten. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het adres van de vrijwilliger en vice versa.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Zorgvrijwilliger/vriendschappelijk huisbezoek

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Zorgvrijwilligers zijn er voor mensen met een beperking. Dit kan een zwaar lichamelijke beperking zijn, dementie, een verstandelijke handicap of psychische aandoening. Gedacht kan worden aan een luisterend oor, het bieden van gezelligheid, samen een hobby uitoefenen, wandelen, fietsen of boodschappen doen. De vrijwilliger kan de mantelzorger ontlasten in zijn of haar taken. In principe is de vrijwilliger maximaal een dagdeel per week beschikbaar. Er worden geen zorgtaken verricht.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Mantelzorgondersteuning

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Wonen Plus Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers. U bent mantelzorger wanneer u intensief en langdurig voor iemand zorgt. Bijvoorbeeld voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, ouder of kind. Wonen Plus Welzijn biedt lotgenotencontact, informatieve bijeenkomsten, persoonlijke ondersteuning en advies aan mantelzorgers.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Doet en Ontmoet

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

U kunt bij Doet & Ontmoet binnenlopen voor een kopje koffie, een spel, iets creatiefs, om een praatje te maken of om een vraag te stellen. Op een aantal locaties kunt u ook terecht om samen aan de slag te gaan. Samen werken aan een bijvoorbeeld. Daarnaast zijn op een aantal plekken extra ondersteuning en structuur voor mensen die dat prettig vinden. Hier is speciale aandacht voor mensen met geheugenproblematiek.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Aandacht voor verlies

Zijperweg 14, 1742 NE Schagen
telefoonnummer: 0224-273140

Voor velen is het verlies van een dierbaar persoon een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Zijn er voldoende mensen om u heen of hebt u het gevoel er alleen voor te staan? Kunt u over uw gevoelens praten met familie, vrienden of buren? Zo niet, dan kan via onze bezoekdienst een van onze vrijwilligers bij u langskomen, naar u luisteren en u steunen. Kunt u wel een beroep doen op mensen uit de omgeving? Dan kunt u toch bij de bezoekdienst terecht. Bijvoorbeeld wanneer u graag uw verhaal deelt met iemand van buitenaf. Ook andere gebeurtenissen in het leven kunnen leiden tot een gevoel van verlies, inclusief een rouwproces. Denk aan de gevolgen van een ziekte waardoor u vaardigheden verliest, een verhuizing waardoor u oude vrienden en kennissen kwijtraakt. Of gestopt zijn met werken waardoor u uw zelfvertrouwen verliest en daarbovenop een netwerk van collega’s en relaties kwijtraakt.
Deze dienstverlening wordt in alle gemeenten waar Wonen Plus Welzijn actief is aangeboden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons hoofdkantoor in Schagen, Zijperweg 14, telefoon 0224-273140.

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding Het Behouden Huis (Oudkarspel)

Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel
E-mail: ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Het ontmoetingscentrum is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed als mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken, eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen, geheugentraining of gewoon gezellig samen zijn. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

 

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding Huis ten Oghe (Callantsoog)

Patrijzenweg 2, 1759 GD Callantsoog
E-mail: ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Het ontmoetingscentrum is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed als mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken, eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen, geheugentraining of gewoon gezellig samen zijn. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

 

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding De Verbinding (Julianadorp)

Boterzwin 3476, 1788 WS Julianadorp
E-mail: ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Het ontmoetingscentrum is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed als mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken, eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen, geheugentraining of gewoon gezellig samen zijn. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

 

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding Dorus Rijkers (Den Helder)

Willemsoord 60G, 1781 AS Den Helder
E-mail: ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Het ontmoetingscentrum is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed als mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken, eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen, geheugentraining of gewoon gezellig samen zijn. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

 

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding De Kolk (Lutjewinkel)

Weereweg 32, 1732 LL Lutjewinkel
E-mail: ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Het ontmoetingscentrum is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed als mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken, eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen, geheugentraining of gewoon gezellig samen zijn. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

 

Ga naar de website voor meer informatie

Ontmoetingscentrum voor dagbesteding Rozenlaan (Heerhugowaard)

Rozenlaan 2, 1702 TG Heerhugowaard
E-mail: ontmoetingscentrum@wonenpluswelzijn.nl

Het ontmoetingscentrum is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich thuis voelen. Er wordt gekeken naar wat men nog kan: de activiteiten sluiten zo goed als mogelijk aan op de individuele mogelijkheden. Denk hierbij aan samen koken, eten, bewegen, muziek maken, tuinieren, klussen, geheugentraining of gewoon gezellig samen zijn. De leiding is in handen van zeer betrokken beroepskrachten ondersteund door vrijwilligers. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning krijgen mantelzorgers even respijt voor hun naasten en heeft het ontmoetingscentrum een belangrijke signaleringsfunctie wanneer het thuis te zwaar wordt.

 

Ga naar de website voor meer informatie

Fases dementie (klik voor informatie)

niet-pluis-gevoel-bij-dementie
diagnose-bij-dementie
thuiswonen-bij-dementie
wonen-in-een-zorginstelling
laatste-levensfase-bij-dementie
nazorg-na-overlijden-bij-dementie
boeken-en-films-bij-dementie

Hulp in je buurt (klik op een regio)

Kop van Noord-Holland

Hulp in je buurt op de kaart